krisecenter

Målsætninger, tilgange og metoder

VORES OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER

VI har særlig fokus på at skabe tryghed og ro til husets kvinder og børn. Vi yder omsorg i et nærværende miljø, hvor kvindernes og børnenes sikkerhed vægtes særdeles højt.


Vi støtter og hjælper kvinderne med at genopbygge deres selvtillid og selvrespekt således, at de igen kan tage styringen i deres eget liv.


Alle indskrevne kvinder vil blive tilbudt indledende og koordinerende støtte og vejledning i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. (jf. Serviceloven § 109, stk. 7).

VI FØLGER OP PÅ DE FASTSÆTTE MÅL

VI SÆTTER MÅL SAMMEN MED BORGEREN

Alle mål udarbejdes og revideres løbende i samarbejde med den enkelte kvinde.

Hvis der foreligger handleplaner fra eksterne samarbejdspartnere, indarbejdes disse i målsætningen.

Vi følger op på kvindernes mål løbende igennem hverdagen samt ved de Jeg-støttende samtaler.

FAGLIGE TILGANGE OG METODER

ANERKENDENDE TILGANG

Vi møder kvinderne og hendes børn med en anerkendende tilgang. Det betyder at vi opfatter borgerne som unikke og respekterer deres følelsesmæssige grænser ved at se på, høre og forstå. Vi tilstræber os, at forstå borgernes intensioner og hjælper med at sætte ord på borgernes problematikker, ressourcer, ønsker samt drømme og få disse frem i lyset. NARRATIV TILGANG

Vi anvender en narrativ tilgang for at støtte borgeren i at fortælle sin historie ud fra egen virkelighed og identitet. Disse fortællinger kan støtte personale såvel som borger i at få belyst de områder, der skal sættes mål for og arbejdes med.

EMPOWERMENT

Med empowerment støtter vi borgeren i at kunne handle selv, og være ekspert i eget liv.


Med udgangspunkt i den enkeltes borgers ressourcer og med empowerment som tilgang, deler vi viden, synliggør og præsenter de processer borgerne skal igennem for at kunne træffe beslutninger og handle. Det er borgerne selv der har retten til at definerer et problem. 

JEG-STØTTENDE SAMTALER

Ved en Jeg-støttende samtale tager vi udgangspunkt primært i udviklingen og understøttelsen af den enkeltes ressourcer. I samtalen arbejdes bevidst med at holde fokus på den positive forestilling om løsninger, borgerens ressourcer, succeser og hvad de tidligere er lykkedes med. At få synliggjort kvindens styrker og kompetencer og troen på egne evner.


Samtalerne afholdes som udgangspunkt af den kontaktperson, der er tilknyttet borgeren, og afholdes efter behov, men bestræbes hver 14. dag. Der tilknyttes tolk om nødvendigt.


Vi anvender et samtaleskema, som medarbejdergruppen instrueres i, og bruger som guideline ved de Jeg-støttende samtaler. Samtaleskemaet er oversat til flere sprog, og giver genkendelighed og bygger på gennemgang at trivsel, sikkerhedsvurdering, børnenes trivsel, igangværende og kommende opgaver, mål, fremtid, ønsker og drømme.NADA

NADA er en gammel kinesisk øreakupunktur, hvor du kommer ned i kroppen og får ro på nervesystemet. NADA er en effektiv behandling imod blandt andet fysisk og psykisk uro, stress, angst, søvnproblemer samt sorg- og krisebehandling.


Behandlingen består af 5 nåle, som sættes i hvert øre. Du vil kunne mærke nogle små stik og når de først sidder i øret, vil du ikke kunne mærke dem. Det tager en professionel ca. 3 minutter at sætte nålene, som bør sidde i øret omkring 45 minutter. Det anbefales, at du sidder stille under behandlingen og slapper af for at opnå fuld effekt.


Effekten af akupunkturen holder sig op mod 24 timer.